Datum och tid:
22 juni, kl.11.00
Beskrivning:
Riksspelmannen Leif Alpsjö från Viksta spelar kohorn, nyckelharpa och fiol samt sjunger visor och berättar om traditioner och spelmän. Efter gudstjänsten säljer hembygdsföreningen och Huddunges hantverkare fika i hembygdsgården. Präst: Tomas Anderman!
Arrangör och kontakt:
Västerlövsta pastorat, 0224-341 90
Vägbeskrivning:
Kyrkoruinen ligger vid Huddunge hembygdsgård utmed Huddunge Kyrkväg.