Datum och tid:
30 juni 11.00
Beskrivning:
Musikgudstjänsten leds av Marianne Blomberg. “Öppna din dörr” – Med sånger från hjärtat till själen inviger Emma Hortans och Karin Burwick årets vägkyrka. Varmt välkomna!
Arrangör och kontakt:
Västerlövsta pastorat, 0224-341 90