Datum och tid:
28 juni 11.00-16.00
Beskrivning:
Visning av Huddunge kyrka och församlingshem. Huddunge församlingsråd serverar fika (frivillig kaffekollekt) där behållningen går till Svenska kyrkans internationella arbete ACT.
Arrangör och kontakt:
Västerlövsta pastorat, 0224-34190