Datum och tid:
28 och 29 juni kl 13 – 16
Beskrivning:
“Bildhuggar-Bertil” Gustavsson guidar i möbelsnickeriet, det enda kompletta snickeriet som bevarats från äldre tid i Östervåla.
Arrangör och kontakt:
Östervåla Hembygdsförening hembygdsforening.ostervala@hotmail.com
Vägbeskrivning:
Kartans Snickeri ligger ca 3 km norr om Östervåla, avtagsväg mot Kartan från Åbyvägen i östra delen av samhället